Obveščamo vas, da bo v skladu s 45., 46. in 47. členom Pravilnika o domskem redu stanovalcev ŠDUM, tričlanska sanitarno-higienska komisija pregledala
sobah: čistočo tal, čistočo pod posteljo in predalov pod posteljo, košev, namiznih in stenskih svetilk, stikal, radiatorjev, vrat z vseh strani in podbojev.

Opravila bo tudi sanitarno-higiensko kontrolo pripadajočih balkonov, shramb, zidnih omar (kjer le-te so), kuhinjskih elementov, mikrovalovk, grelnikov vode, hladilnikov itd.

V apartmajih pa tudi v čistočo v sanitarijah (tudi WC školjke) in kuhinjah. Od vas pričakujemo, da sami odstranite iz skupnih prostorov vso embalažo (steklenice,
plastenke, karton, itd.) in predmete, ki jih ne uporabljate (posodo, različne aparate, itd.) ter jih obvezno odnesete v/na mesta določena za zbiranje odpadkov.

Hladilnike morajo uporabniki odtaliti in temeljito očistiti njihovo notranjost in zunanjost (glej navodilo).

Razpored izvedbe sanitarno – higienskih kontrol v novembru in decembru 2019:

DOM PREDSEDNIK KOMISIJE DATUM KONTROLE PONOVNA KONTROLA
1 ROBERT GALUN 19. in 20. 11. 28. 11.
2 ROBERT GALUN 21. in 22. 11. 28. 11.
3 VLADO POTOČNIK 25. in 26. 11. 2. 12.
D VLADO POTOČNIK 27. in 28. 11. 2. 12.
4 TEJA KUKOVEC 5. in 6. 12. 10. 12.
5 DRAGICA OČKO 9. in 10. 12. 18. 12.
6 MIRJANA FEGUŠ 11., 12. in 13. 12. 17. 12.
7 TEJA KUKOVEC 18., 19. in 20. 12. 8. 1.
15 SONJA ŠANTL 16. in 17. 12. 7. 1.
8 STANKO NAJŽAR 12. 11. 20. 11.
9 in 10 STANKO NAJŽAR 13. 11. 20. 11.
11a in 11b STANKO NAJŽAR 14. in 15. 11. 21. 11.
12 STANKO NAJŽAR 18. 11. 21. 11.
13 BARBARA MAJCEN 29. 11. in 2. 12. 11. 12.
14 BOJANA OGRIZEK ROGAN 3. in 4. 12. 10. 12.

Sanitarno higiensko komisijo sestavljajo: referent/ka, član in predstavnik/ca študentov/ študentk.

Stanovalce študentskega doma 4 obveščamo, da bo podjetje Saniteh d.o.o.:

 

V SREDO, 13.11.2019 od 9:00 ure, opravljalo dezinsekcijo proti faraonskim mravljam.

 

Pred dezinsekcijo vas prosimo, da očistite talne površine in poostrite higienski režim v  svojih prostorih. Na dan dezinsekcije pa pooblaščenim osebam omogočite neoviran dostop do svojih prostorov.

 

Dezinsekcija se bo izvajala po vseh sobah in ostalih prostorih s točkovno aplikacijo gela na infestirana mesta. V dnevih po nanosu je zaradi privlačnosti gela običajno opaziti precej povečano število mravelj.

Po navodilu proizvajalca gela mravlje izginejo po 12-14 tednih, v praksi po mesecu do mesecu in pol.

Zaradi učinkovitosti izvedbe dezinsekcije vas prosimo, da apliciranega gela ne brišete ali kako drugače odstranjujete.

 

Na ta način boste omogočili hitrejšo in kvalitetnejšo izvedbo dezinsekcije.

 

Se zahvaljujemo za razumevanje.

 

Direktorica Študentskih domov:

Mag. Maja Krajnc Ružič

 

We are informing all students of dormitory number 4 that company Saniteh d.o.o

will do the disinsection against pharaon ants, on WEDNESDAY, November 13, 2019 from 9:00 am .


Before disinsection, we are asking you to clean the floor surfaces and take really good care of the hygiene in your rooms and common spaces. On the day of the disinsection, allow authorized persons to have easy access to your rooms and common spaces.

Disinfestation will be carried out in all rooms and other common spaces with point application of gel to infested places. In days after the application,  due to the attractiveness of the gel, is usually quite noticeable increase number of ants.
According to the gel manufacturer's instructions, ants disappear after 12-14 weeks, in practice after a month to a month and a half.
For the sake of efficiency of disinsection, please do not clean the applied gel or otherwise remove it.

In this way you will enable faster and better execution of disinsection.

Thank you for your understanding.

Director of Student Dormitories:

Mag. Maja Krajnc Ružič

stran 1 od 96