RAZPORED IZVEDBE SANITARNO – HIGIENSKIH KONTROL MAREC 2019

DOM PREDSEDNIK KOMISIJE DATUM  KONTROLE PONOVNA  KONTROLA
1. ROBERT GALUN 13.3. 20.3.
2. ROBERT GALUN 14.3. 20.3.
3. VLADO POTOČNIK 15.3. 21.3.
D VLADO POTOČNIK 18.3. 21.3.
4. TEJA KUKOVEC 12. in 13.3. 19.3.
5. DRAGICA OČKO 26.3. in 27.3. 2.4.
6. MIRJANA FEGUŠ 18. 3. in 20. 3. 29.3.
7. TEJA KUKOVEC 14. in 15.3. 21.3.
15 SONJA ŠANTL 22.3. 28.3.
8. STANKO NAJŽAR 11.3. 20.3.
9. in 10. STANKO NAJŽAR 11.3. 20.3.
11a in 11b STANKO NAJŽAR 12.3. in 13.3. 21.3.
12. STANKO NAJŽAR 14.3. 21.3.
13. BARBARA MAJCEN 6.3. in 7.3. 13.3.
14. BOJANA OGRIZEK R. 19.3. in 20.3. 26.3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisijo sestavljajo: referent/ka, gospodinja in predstavnik/ca študentov/ študentk.

KAJ BO KOMISIJA PREGLEDALA?

Obveščamo vas, da bo v skladu s 45., 46. in 47. .členom Pravilnika o domskem redu stanovalcev Študentskih domov Univerze v Mariboru
tričlanska sanitarno-higienska komisija po gornjem razporedu opravljala sanitarno-higiensko kontrolo v sobah (čistoča in loščenje tal, čistoča
domske opreme, košev, namiznih in stenskih svetilk, stikal, okenskih okvirjev s policami, stekli, žlebički, žaluzijami; radiatorjev, vrat z vseh strani,
podbojev). Opravila bo tudi sanitarno-higiensko kontrolo pripadajočih balkonov, shramb, zidnih omar (kjer le-ti so), kuhinjskih elementov,
mikrovalovk, grelnikov vode, hladilnikov itd.; v apartmajih pa tudi v celoti čistočo v sanitarijah in kuhinjah. Od vas pričakujemo, da sami
odstranite iz skupnih prostorov vso embalažo (steklenice, plastenke, karton, itd.) in predmete, ki jih ne uporabljate ter jih obvezno odnesete v/na
mesta določena za zbiranje odpadkov.

Hladilnike, morajo uporabniki oz. lastniki odtaliti in temeljito očistiti njihovo notranjost in zunanjost (glej navodilo na oglasni deski). Očistiti morate
tudi male gospodinjske aparate in skupne elemente.

Stanovalci, ki bodo, po oceni komisije, imeli neustrezno vzdrževane sobe in pripadajoče prostore, bodo pisno obveščeni, do kdaj so dolžni
pomanjkljivosti odpraviti. Če bo tudi po ponovnem pregledu stanje neustrezno, bomo zoper te stanovalce ustrezno ukrepali.

V. d. direktorice ŠDUM:
mag. Maja Krajnc Ružič

Največji vseslovenski sejem izobraževanja in poklicev Informativa bo 25. in 26. januarja 2019 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani že enajstič na enem mestu predstavil celovito paleto izobraževanj – od srednješolskih vse do dodiplomskih in podiplomskih programov, številne poklice, informacije o štipendijah, ponujal pa bo tudi več kot 100 mest v okviru projekta Moja prva zaposlitev. V okviru dogodka bo organizator skupaj z Društvo Duh časa podaril 150 računalnikov za šolajoče, ki si nakupa računalnika ne morejo privoščiti, istočasno kot Informativa pa bo potekal tudi dogodek za prostočasne aktivnosti mladih Arena mladih.

(PRED)INFORMATIVNI DAN ZA MLADE
Natanko tri tedne pred uradnimi informativnimi dnevi, ki bodo po vsej Sloveniji potekali 15. in 16. februarja, bodo mladi na 11. Informativi izobraževalne programe lahko spoznavali na enem mestu. Hkrati bodo lahko pridobili tudi različne, s poklici in izobraževanjem povezane, informacije. Informativa je edinstven (pred)informativni dan za učence, dijake in študente, da spoznajo, katere šole oz. fakultete jim ponujajo katere programe, jih med seboj primerjajo in se odločijo, katero izmed njih bodo obiskali na informativni dan ter kam bodo nato oddali prijavnico za vpis. V letošnjem letu se predstavlja tudi 17 programov iz tujine.

MOJA PRVA ZAPOSLITEV – VEČ KOT 100 DELOVNIH MEST
V letošnjem letu bo na Informativi že drugič potekal projekt zaposlovanja mladih Moja prva zaposlitev. Mladi bodo na skupnem razstavnem prostoru v dvorani Kupola (A2) lahko stopili v neposreden stik z delodajalci, ki nudijo več kot 100 zaposlitev, štipendije, praktična usposabljanja, projektno in študentsko delo ter prvo zaposlitev. Zaposlitve bodo ponujali IN2, Koper, Gostol - Gopan, Nova Gorica, Medis, Iskraemeco, Zavod Nefiks, LTH Castings, S&T Slovenija in Hofer trgovina. Poleg omenjenih bodo kadre ali potencialne štipendiste iskali še Slovenska vojska, Belimed, d. o. o., Gen-i, trgovanje in prodaja električne energije, Agencija M servis in avstrijsko podjetje Dynatrace.

DOBRODELNA AKCIJA – PODARJAMO 150 RAČUNALNIŠKIH KOMPLETOV
V letošnjem letu bodo organizatorji Informative skupaj z Društvom Duh časa podarili računalnike šolajočim, ki si nakup računalnika težje privoščijo. V okviru akcije Računalniki za šolajoče na 11. Informativi želi društvo podariti 150 računalniških kompletov, opremljenih z odprtokodnimi programi, pripravljenimi za uporabo. Več o akciji lahko prosilci najdejo na spletni strani www.informativa.si (rubrika Za šole, do rezervacije vseh prostih računalnikov). Računalniški kompleti se bodo prevzeli v času 11. Informative na prostoru društva.

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM
Tudi na letošnji Informativi ne bo manjkal pester, predvsem pa bogat spremljevalni program, ki bo mladim nudil informacije o nadaljnjem izobraževanju. V predavalnicah se bosta tako s svojim interaktivnim programom predstavili Univerza v Ljubljani in Univerza na Primorskem, kjer boste obiskovalci našli veliko koristnih informacij o izbiri študija, štipendiranju, napakah pri izbiri študija … zopet pa se bo predstavil Evropski Socialni Sklad, kjer se bo predstavilo šest institucij (Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS, Zavod RS za zaposlovanje, Ministrstvo RS za javno upravo, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Center RS za poklicno izobraževanje).

PROSTOČASNE AKTIVNOSTI NA ARENI MLADIH
Sočasno kot Informativa bo v Stekleni dvorani (C) Gospodarskega razstavišča potekala tudi Arena mladih, prireditev, kjer bodo mladi pridobili številne nasvete o aktivnem preživljanju prostega časa, zdravi in športni prehrani, ličenju, pestro dogajanje pa se bo odvijalo tudi na Areninem odru, bogatem izobraževalnega in glasbenega programa.

Vstop na prireditev je brezplačen. Več na www.informativa.si.

stran 1 od 77