Želimo dvigniti standard bivanja študentov in uspeli smo zagotoviti sredstva za obnovo doma 7.
Obnova se bo pričela po 13. 7. 2017. Zaradi narave del bomo morali dom pred pričetkom obnove izprazniti.

STANOVALCI DOMA 7,

Preselitev ali izselitev opravite po ustaljenem postopku v referatu na Gosposvetski v času uradnih ur od 9. do 14. ure
najkasneje do srede, 12. 7. 2017 do 14. ure.

Iz sob, kuhinj, kopalnic, balkonov in kolesarnice ob domu 7 odnesite vse osebne predmete (posodo, oblačila, čevlje,
različne aparate, kolo itd.). Hladilnike morate izprazniti in očistiti. Za predmete, ki jih ne boste odstranili, ne odgovarjamo.

Ne pozabite oddati prošnje za podaljšanje bivanja v eVŠ v času razpisa (od junija do 16. avgusta)! Diplomanti
na prvi stopnji ali študenti, ki v tem študijskem letu zamenjate program, pa morate oddati Prošnjo za sprejem.

Hvala za razumevanje

direktorica
Lidija Divjak Mirnik, prof.