V študijskem letu 2017/18 (razpis: 1.6.2017 – 16. 8. 2017)

Na podlagi Razpisa za dodelitev enoposteljnih sob z dne 1.6.2017, ki je bil objavljen na spletni strani in na oglasnih
deskah Študentskih domov, ter na podlagi vloženih prošenj, sprejetih do 16. 8. 2017, ter v skladu z VIII. poglavjem
Pravilnika o domskem redu stanovalcev Študentskih domov Univerze v Mariboru je na vpogled prednostna lista za
dodelitev enoposteljnih sob v referatih v naseljih na Gosposvetski, Tyrševi, Smetanovi, Lentu in v Quadru.

Enoposteljne sobe bodo dodeljene stanovalcem Študentskih domov po naslednjih prednostnih skupinah:

I. STANOVALCI S POSEBNIMI POTREBAMI

II. PODIPLOMSKI ŠTUDENTI

- absolvent in 2. letnik podiplomskega študija ter 6. letnik (MF)
- 1. letnik podiplomskega študija in 5. letnik (MF)

III. DODIPLOMSKI ŠTUDENTI

- absolvent univerzitetnega in visokošolskega študija
- 4. letnik
- 3. letnik
- 2. letnik
- 1. letnik

K preselitvi v enoposteljno sobo bodo kandidati povabljeni pisno z obvestilom v sobo v študentskem domu, ko bodo
na vrsti za dodelitev enoposteljne sobe. Stanovalec, ki bo povabljen k preselitvi v enoposteljno sobo, pa bo to dodelitev
odklonil (iz kakršnegakoli osebnega razloga), se črta iz evidence za dodelitev enoposteljne sobe za tekoče
študijsko leto 2017/18.

Direktorica
Lidija Divjak Mirnik, prof.