Stanovalce obveščamo, da v referatih in pri gospodinjah
ne bo uradnih ur v petek, 8. 9. 2017.

Vljudno prosimo, da vse zadeve uredite v času uradnih ur v ostalih delovnih dnevih.

Hvala za razumevanje.

direktorica
Lidija Divjak Mirnik, prof.

WORKING HOURS

We would like to inform you that the student office and the housladies

will be closed on FRIDAY, 8th of September.

We would kindly ask you to arrange all necessary matters during the office hours.

Thank you for understanding.

Director
Lidija Divjak Mirnik, prof.