Študentski svet Univerze v Mariboru v začetku oktobra tradicionalno organizira dogodek Gremo na prvi rok in

vzporedno z njim humanitarno akcijo. Simbolna vstopnina, ki letos znaša 3 €, bo v celoti namenjena za humanitarno
akcijo pod sloganom »Študenti za študente«. Udeleži se prvega roka in z nakupom vstopnice pomagaj ostalim študentom!

Enkratna denarna pomoč bo namenjena socialno šibkejšim študentom Univerze v Mariboru, ki kljub oteženemu
socialnemu položaju uspešno opravljajo svoje študijske obveznosti.

Na razpis za dodelitev denarne pomoči se lahko prijavijo kandidati, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

Kandidati morajo prijavi priložiti:

Kandidati se lahko na razpis prijavijo od objave razpisa do 25. oktobra 2017.

Vse v navedenem roku prispele prijave bo obravnavala posebna komisija, ki jo bo imenoval Študentski svet Univerze v Mariboru.
Izbira kandidatov, ki prejmejo denarno pomoč, določeno s tem razpisom, bo temeljila na višini dohodka na posameznega
družinskega člana kandidata in na izkazu njegove študijske uspešnosti.

Rezultati razpisa zaradi narave le-tega ne bodo javno objavljeni. Kandidati bodo o rezultatih razpisa obveščeni pisno.

Več informacij o načinu prijave ter ostale podrobnosti so navedene v Razpisu za dodelitev denarne pomoči študentom Univerze v Mariboru.