SANITARY HYGIENE CONTROL – autumn

RAZPORED IZVEDBE SANITARNO – HIGIENSKIH KONTROL  NOVEMBER, DECEMBER, 2017

(ISTOČASNO BOMO IZVEDLI TUDI POPIS OSNOVNIH SREDSTEV)

DOM

PREDSEDNIK KOMISIJE

DATUM  KONTROLE

1.

ROBERT GALUN

16. in 17. 11.

2.

ROBERT GALUN

20. in 21. 11.

3.

VLADO POTOČNIK

22. in 23. 11.

D

VLADO POTOČNIK

24. in 27. 11.

4.

DRAGICA OČKO

4.. in 5. 12.

5.

TEJA KUKOVEC

5. in 6. 12.

6.

MIRJANA FEGUŠ

8. , 11.  In 12. 12.

15

NATAŠA KUZMA

13. in 14. 12.

8.,9. in 10.

STANKO NAJŽAR

9.,  in 10. 11.

11a in 11b

STANKO NAJŽAR

13. in 14. 11.

12.

STANKO NAJŽAR

15. 11.

13.

BARBARA MAJCEN

28. in 29.11.

14.

BOJANA OGRIZEK R.

30. 11. in 1.12.


Komisijo sestavljajo:   referent/ka, člana in predstavnik/ca študentov/študentk.

KAJ BO KOMISIJA PREGLEDALA?

Obveščamo vas, da bo v skladu s 45., 46.  in 47. .členom Pravilnika o domskem redu stanovalcev
Študentskih domov Univerze v Mariboru tričlanska sanitarno-higienska komisija po gornjem razporedu
opravljala sanitarno-higiensko kontrolo v SOBAH  (čistoča tal, čistoča domske opreme, košev, namiznih
in stenskih svetilk, stikal, radiatorjev, vrat z vseh strani, podbojev). Opravila bo tudi sanitarno-higiensko
kontrolo pripadajočih balkonov, shramb, zidnih omar (kjer le-ti so),  kuhinjskih elementov, mikrovalovk,
grelnikov vode, hladilnikov  itd
.; v APARTMAJIH pa tudi v celoti čistočo v sanitarijah in kuhinjah. 
Od vas pričakujemo, da sami odstranite iz skupnih prostorov vso embalažo (steklenice, plastenke,
karton, itd.) in predmete, ki jih ne uporabljate (posodo, različne aparate, itd.) ter jih obvezno odnesete
v/na mesta določena za zbiranje odpadkov
.

Hladilnike morajo  uporabniki oz. lastniki odtaliti in temeljito očistiti njihovo notranjost in zunanjost (glej
navodilo na oglasni deski). Pri čiščenju hladilnika ni dovoljeno uporabljati ostrih predmetov!

Stanovalci, ki bodo, po oceni komisije, imeli neustrezno vzdrževane sobe, hladilnike in pripadajoče prostore,
bodo pisno obveščeni, do kdaj so dolžni pomanjkljivosti odpraviti. Če bo tudi po ponovnem pregledu stanje
neustrezno, bomo zoper te stanovalce ustrezno ukrepali.

Direktorica:
Lidija Divjak Mirnik, prof.

INSTRUCTIONS FOR THE PREPARATION OF THE SANITARY HYGIENE CONTROL – autumn

The commission will check the following things:

1.) ROOMS: cleanness of a floor, dorm equipment, the desk and wall lamps, waste bins, switches,
radiators, door from all sides, doorframes, dust),

2.) KITCHEN: cooker, kitchen desk, the kitchen elements (cupboards), microwaves, water
heaters and other small household appliances), door, floor, lights and switches, refrigerator
(look at the instructions on the kitchen board)

3.) BATHROOM: toilet, sink, shower, mirror, bathroom floor and ceramic tiles

4.) We are expecting that you will throw away all packaging from the common areas and rooms
(bottles, cardboard, bags, etc), and items that you are not using (unusable containers,
appliances, etc.) and take them into the trash nearby the dorm.

Students whose rooms, bathrooms, common places, refrigerators and other small household
appliances will not be, according to the committee opinion, clean appropriately, will be informed
with a notice, until when they have to clean the things written on the notice. If the situation is
inadequate after the review, we will take appropriate action against these students.

Director
Lidija Divjak Mirnik, prof.