Obveščamo vas, da objavljamo Dodatni razpis za sprejem v študentske domove Univerze v Mariboru.

Dodatni razpis za sprejem študentov visokošolskega študija v študentske domove univerze v Mariboru za š.l. 2017/18 objavljamo 
na naši spletni strani.

PROŠNJO ZA SPREJEM je mogoče oddati preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/bivanje/
(prosimo, da upoštevate navodila) v dodatnem roku:

Pozitivno rešena prošnja za sprejem omogoča, da lahko še v tem študijskem letu izkoristite prednosti bivanja v študentskih domovih:

Vselili bomo vse študente, ki bodo izpolnjevali pogoje navedene v dodatnem razpisu. Na vselitev bomo vabili vsak mesec študente, ki bodo
imeli pozitivno rešene prošnje.

Direktorica
Lidija Divjak Mirnik, prof.

Priloga: