Študentski domovi Univerze v Mariboru smo pristopili k spremembi načina prijavljanja gostov, ki prenočujejo v
študentskih domovih. Vzpostavljen je centralni register za Republiko Slovenijo na AJPES. Tako sledimo spremembam
zakonodaje na področju bivanja in sicer: Zakonu o prijavi prebivališča (Uradni list RS,št. 52/16), Pravilniku o prijavi in
odjavi gostov (Uradni list RS,št. 75/16) in navodil.

Cenik se je spremenil. Pri postavki: nočitev obiskovalca pri stanovalcu ŠD – brez statusa študenta - je k ceni 5 EUR po
novem dodana še turistična taksa, ki so jo študentski domovi potem dolžni odvesti na Mestno občino Maribor, Oddelek
za gospodarske dejavnosti.

Obiskovalci pri stanovalcih študentskih domov, ki pokažejo veljavno študentsko izkaznico, so oproščeni doplačila
turistične takse.

S spoštovanjem!

Direktorica
Lidija Divjak Mirnik, prof.