OBVESTILO STANOVALCEM DOMOV V DOMOVIH 1, 4, 5, 6 IN 7

 

Vse stanovalce Študentskih domov 1, 4, 5, 6 in 7 obveščamo, da bomo v torek 31.7.2018 in sredo 1.8.2018, opravljali servis naprav za javljanje požara.

V ta namen se bodo po domovih občasno prožili požarni alarmi, saj je v sklopu servisa potrebno preveriti tudi zvočno signalizacijo.  

V domu 6 (servis bo potekal 31.7.2018 predvidoma od 11:00 ure dalje) pa bo potrebno vstopati v posamezne sobe.

 

Se zahvaljujemo za razumevanje.

 

V. d. direktorice Študentskih domov:

mag. Mojca Tancer Verboten

 

NOTICE FOR STUDENTS OF DORMS 1, 4, 5, 6 and 7

 

We are informing you, that on Thursday 31th of July 2018 and wednesday  1th of august 2018, we will performing maintenance work on fire alarm system.

In this purpose fire alarms will occasionally be triggered as the service should also check the sound signalisation.

At dorm 6 (service will take place on 31th of July 2018, presumably from 11:00 am onwards), we will need to enter individual rooms.

 

Thank you for understanding.

 

Acting Director:

Mag. Mojca Tancer Verboten