O B V E S T I L O

stanovalcem DOMA 4

Obveščamo vas, da se bo izvajalo generalno čiščenje v študentskih sobah, v skupnih prostorih,
v kuhinjah ter v sanitarnih prostorih in v kopalnicah.

Pričetek del v petek, 31. avgusta 2018.

Prosimo vas, da pospravite stvari v prostorih in da omogočite izvajalcu čiščenja nemoteno delo.

Hvala za razumevanje in sodelovanje.

V. d. direktorice ŠD UM
Mag. Mojca Tancer Verboten