Spoštovane študentke in študenti!

V visokošolskem središču v Mariboru smo prejeli 1183 vseh prošenj za sprejem, od tega 1139 za sprejem v javne študentske domove.

Na naši spletni strani objavljamo drugo prednostno listo za vselitve za javne, zasebne in dijaške domove. Na listi so samo študenti, ki
izpolnjujejo vse pogoje in vsi bodo povabljeni na vselitev. Študenti bodo na domač naslov prejeli odločbe o izpolnjevanju pogojev za
bivanje in glede na mesto na prednostni listi tudi napotitev na vselitev.

Študente, ki so bili uvrščeni na prvo prednostno listo za vselitve za javne, zasebne in dijaške domove že vseljujemo. Na listi so samo študenti, ki
izpolnjujejo vse pogoje in vsi bodo povabljeni na vselitev. Študenti bodo na domač naslov prejeli odločbe o izpolnjevanju pogojev za
bivanje in glede na mesto na prednostni listi tudi napotitev na vselitev.

V prihodnjih dneh bomo objavljali naslednje prednostne liste, ki bodo posodobljene s študenti, ki bodo imeli sproti rešene prošnje. Največ jih
mora opraviti vpis na fakulteti (vpisni roki še tečejo). Ti študenti bodo na vselitev povabljeni konec septembra in v oktobru.

V Študentskih domovih Maribor smo pričeli študente vseljevati v ponedeljek, 17. 9. 2018, vseljevali bomo vsak delovni dan. Na dan
vselitve, ki je naveden na vabilu, boste prejeli pomembne informacije o bivanju, prostih ležiščih, podpisali nastanitveno pogodbo in dobili
ključ sobe. Če morate zaradi opravičljivih razlogov spremeniti dan vselitve, ki je naveden v napotitvi, je možen dogovor po telefonu.

Za podaljšanje bivanja smo prejeli 1722 prošenj, študenti bodo odločbe o izpolnjevanju pogojev prejeli 15. oktobra 2018.

Želimo vam prijetno bivanje v študentskih domovih!

V. d. direktorice
Mag. Mojca Tancer Verboten

Prednostna lista z dne 11. 9. 2018
 

2. prednostna lista in vselitve 2018