Zaradi zagotavljanja varnosti stanovalcev študentskih domov in njihove lastnine morajo biti vhodna vrata v študentski dom zaklenjena.

Vsak stanovalec poseduje ključ od vhoda in je dolžan dosledno zaklepati za sabo.

Neupoštevanje navodil pomeni kršitev domskega reda in bo sankcionirano.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje in sodelovanje!

S spoštovanjem!

v.d. direktorice ŠD
mag. Mojca Tancer Verboten