Več informacij najdete na spodnji povezavi.

Javno zbiranje ponudb za oddajo posl. prostora v najem - Gostinski lokal, Gosposvetska c. 87