Stanovalce, ki ste oddali prošnjo za podaljšanje bivanja (t.i. »stare stanovalce«) in izpolnjujete pogoje za bivanje za leto 2018/2019,
vabimo k podpisu aneksa k nastanitveni pogodbi o bivanju v študentskem domu.

Aneks boste podpisali v referatu za študentske zadeve v vašem naselju od ponedeljka, 15. 10. 2018 do torka, 23. 10. 2018 - vsak delovni
dan med 9. in 14., v sredo do 16. ure. V domu 13 vsak delovni dan od 8. do 11. ure, v domu 14 (Quadro) vsak delovni dan od 11.30 do 14. ure.

Prosimo, da se v referatu osebno oglasite in s seboj prinesete tudi domsko izkaznico, da vam jo bomo potrdili za študijsko leto 2018/19.

Anekse bomo praviloma sklenili za študijsko leto 2018/19, z možnostjo predčasnega odstopa (odpoved bivanja v ŠD), skladno s 4. in
5. členom nastanitvene pogodbe.

Želimo vam uspešno študijsko leto in prijetno bivanje v študentskih domovih.

V. d. direktorice ŠD
Mag. Mojca Tancer Verboten