Spoštovane študentke in študenti!

V visokošolskem središču v Mariboru smo prejeli 1183 vseh prošenj za sprejem, od tega 1139 za sprejem v javne študentske domove.

Na naši spletni strani objavljamo peto prednostno listo za vselitve za javne, zasebne in dijaške domove. Na listi so samo študenti,
ki izpolnjujejo vse pogoje in vsi bodo povabljeni na vselitev. Študenti bodo na domač naslov prejeli odločbe o izpolnjevanju pogojev
za bivanje in glede na mesto na prednostni listi tudi napotitev na vselitev. Napotitev na vselitev bodo prejeli študenti uvrščeni na peto
prednostno listo, ki dosegajo 293 točk in več. Ostali študenti bodo povabljeni v oktobru oz. novembru, takoj ko bodo prosta ležišča.

Študenti ki so bili uvrščeni na četrto prednostno listo za vselitve za javne, zasebne in dijaške domove. Na listi so samo študenti,
ki izpolnjujejo vse pogoje in vsi bodo povabljeni na vselitev. Študenti bodo na domač naslov prejeli odločbe o izpolnjevanju pogojev
za bivanje in glede na mesto na prednostni listi tudi napotitev na vselitev. Napotitev na vselitev bodo prejeli študenti uvrščeni na četrto
prednostno listo, ki dosegajo 355 točk in več. Ostali študenti bodo povabljeni še v oktobru ali novembru, takoj ko bodo prosta ležišča.

Študente ki so bili uvrščeni na tretjo prednostno listo za vselitve za javne, zasebne in dijaške domove že vseljujemo. Na listi so samo
študenti, ki izpolnjujejo vse pogoje in vsi bodo povabljeni na vselitev. Študenti bodo na domač naslov prejeli odločbe o izpolnjevanju
pogojev za bivanje in glede na mesto na prednostni listi tudi napotitev na vselitev.

Študente ki so bili uvrščeni na drugo prednostno listo za vselitve za javne, zasebne in dijaške domove že vseljujemo. Na listi so samo
študenti, ki izpolnjujejo vse pogoje in vsi bodo povabljeni na vselitev. Študenti bodo na domač naslov prejeli odločbe o izpolnjevanju
pogojev za bivanje in glede na mesto na prednostni listi tudi napotitev na vselitev.

Študente ki so bili uvrščeni na prvo prednostno listo za vselitve za javne, zasebne in dijaške domove že vseljujemo. Na listi so samo
študenti, ki izpolnjujejo vse pogoje in vsi bodo povabljeni na vselitev. Študenti bodo na domač naslov prejeli odločbe o izpolnjevanju pogojev
za bivanje in glede na mesto na prednostni listi tudi napotitev na vselitev.

V prihodnjih dneh bomo objavljali naslednje prednostne liste, ki bodo posodobljene s študenti, ki bodo imeli sproti rešene prošnje. Največ jih mora
opraviti vpis na fakulteti (vpisni roki še tečejo). Ti študenti bodo na vselitev povabljeni konec septembra in v oktobru.

V Študentskih domovih Maribor smo pričeli študente vseljevati v ponedeljek, 17. 9. 2018, vseljevali bomo vsak delovni dan. Na dan vselitve,
ki je naveden na vabilu, boste prejeli pomembne informacije o bivanju, prostih ležiščih, podpisali nastanitveno pogodbo in dobili ključ sobe. Če
morate zaradi opravičljivih razlogov spremeniti dan vselitve, ki je naveden v napotitvi, je možen dogovor po telefonu.

Za podaljšanje bivanja smo prejeli 1722 prošenj, študenti bodo odločbe o izpolnjevanju pogojev prejeli 15. oktobra 2018.

Želimo vam prijetno bivanje v študentskih domovih!

V. d. direktorice
Mag. Mojca Tancer Verboten

 

PREDNOSTNE LISTE