RAZPORED IZVEDBE SANITARNO – HIGIENSKIH KONTROL MAREC 2019

DOM PREDSEDNIK KOMISIJE DATUM  KONTROLE PONOVNA  KONTROLA
1. ROBERT GALUN 13.3. 20.3.
2. ROBERT GALUN 14.3. 20.3.
3. VLADO POTOČNIK 15.3. 21.3.
D VLADO POTOČNIK 18.3. 21.3.
4. TEJA KUKOVEC 12. in 13.3. 19.3.
5. DRAGICA OČKO 26.3. in 27.3. 2.4.
6. MIRJANA FEGUŠ 18. 3. in 20. 3. 29.3.
7. TEJA KUKOVEC 14. in 15.3. 21.3.
15 SONJA ŠANTL 22.3. 28.3.
8. STANKO NAJŽAR 11.3. 20.3.
9. in 10. STANKO NAJŽAR 11.3. 20.3.
11a in 11b STANKO NAJŽAR 12.3. in 13.3. 21.3.
12. STANKO NAJŽAR 14.3. 21.3.
13. BARBARA MAJCEN 6.3. in 7.3. 13.3.
14. BOJANA OGRIZEK R. 19.3. in 20.3. 26.3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisijo sestavljajo: referent/ka, gospodinja in predstavnik/ca študentov/ študentk.

KAJ BO KOMISIJA PREGLEDALA?

Obveščamo vas, da bo v skladu s 45., 46. in 47. .členom Pravilnika o domskem redu stanovalcev Študentskih domov Univerze v Mariboru
tričlanska sanitarno-higienska komisija po gornjem razporedu opravljala sanitarno-higiensko kontrolo v sobah (čistoča in loščenje tal, čistoča
domske opreme, košev, namiznih in stenskih svetilk, stikal, okenskih okvirjev s policami, stekli, žlebički, žaluzijami; radiatorjev, vrat z vseh strani,
podbojev). Opravila bo tudi sanitarno-higiensko kontrolo pripadajočih balkonov, shramb, zidnih omar (kjer le-ti so), kuhinjskih elementov,
mikrovalovk, grelnikov vode, hladilnikov itd.; v apartmajih pa tudi v celoti čistočo v sanitarijah in kuhinjah. Od vas pričakujemo, da sami
odstranite iz skupnih prostorov vso embalažo (steklenice, plastenke, karton, itd.) in predmete, ki jih ne uporabljate ter jih obvezno odnesete v/na
mesta določena za zbiranje odpadkov.

Hladilnike, morajo uporabniki oz. lastniki odtaliti in temeljito očistiti njihovo notranjost in zunanjost (glej navodilo na oglasni deski). Očistiti morate
tudi male gospodinjske aparate in skupne elemente.

Stanovalci, ki bodo, po oceni komisije, imeli neustrezno vzdrževane sobe in pripadajoče prostore, bodo pisno obveščeni, do kdaj so dolžni
pomanjkljivosti odpraviti. Če bo tudi po ponovnem pregledu stanje neustrezno, bomo zoper te stanovalce ustrezno ukrepali.

V. d. direktorice ŠDUM:
mag. Maja Krajnc Ružič