Spoštovane študentke in študenti!

V visokošolskem središču v Mariboru smo 13. 11. 2018 objavili dodatni razpis za sprejem v javne in zasebne študentske domove
ter dijaške domove
. Prošnje za sprejem ste lahko oddali od 13. 11. 2018 do 1. 5. 2019.

Na vselitev za 10. 5. 2019 ob 11.30 so napoteni vsi študenti s prednostne liste dodatnega razpisa, ki imajo prošnje na dan
9. 5. 2019 rešene. Obveščamo vas, da je dodatni razpis zaključen.

Na listi so samo študenti, ki izpolnjujejo vse pogoje in vsi so povabljeni na vselitev. Študenti bodo na domač naslov prejeli
odločbe o izpolnjevanju pogojev za bivanje in glede na mesto na prednostni listi tudi napotitev na vselitev.

V študentskih domovih Maribor bomo študente vseljevali vsak mesec (ali pa po dogovoru) na razpoložljiva prosta ležišča. Na
dan vselitve, ki bo naveden na vabilu, boste prejeli pomembne informacije o bivanju, prostih ležiščih, podpisali nastanitveno
pogodbo in dobili ključ sobe. Če morate zaradi opravičljivih razlogov spremeniti dan vselitve, ki je naveden v napotitvi, je možen
dogovor po telefonu.

Želimo vam prijetno bivanje v študentskih domovih!

V. d. direktorice
Mag. Maja Krajnc Ružič

PREDNOSTNE LISTE