Spoštovane študentke in študenti!

V visokošolskem središču v Mariboru smo dne 31. 5. 2019 objavili razpis za sprejem in podaljšanje bivanja študentov
visokošolskega študija v javne, zasebne študentske in dijaške domove za študijsko leto 2019/2020. Prijavite se lahko do 16. 8. 2019.

Na naši spletni strani bomo prvo prednostno listo za vselitve v javne, zasebne študentske in dijaške domove objavili po 10. septembru,
nato pa vsak teden. Na prednostni listi bodo samo študenti, ki bodo na dan priprave prednostne liste izpolnjevali vse pogoje
(tudi status študenta). Na vselitev bodo postopoma povabljeni vsi študenti, ki bodo imeli prošnje rešene. Študenti bodo na domač naslov
prejeli odločbe o izpolnjevanju pogojev za bivanje in glede na mesto na prednostni listi tudi napotitev na vselitev. Na vselitev vas
bomo vabili postopoma od druge polovice septembra naprej.

V Študentskih domovih Maribor bomo študente vseljevali na razpoložljiva prosta ležišča. Na dan vselitve, ki bo naveden na vabilu,
boste prejeli pomembne informacije o bivanju, prostih ležiščih, podpisali nastanitveno pogodbo in dobili ključ sobe. Če boste morali
zaradi opravičljivih razlogov spremeniti dan vselitve, ki je naveden v napotitvi, je možen dogovor po telefonu.

Veselimo se srečanja z vami v začetku študijskega leta!