Obveščamo vas, da se bo v času od 22. do 23. avgusta 2019 izvajalo čiščenje severne fasade na objektu ŠD 2.

Čiščenje bo potekalo s pomočjo močnega vodnega curka in uporabe posebnih čistil. V izogib zamakanja v
študentske sobe vse stanovalce prosimo, da v tem terminu ne odpirajo oken in jih zastrejo z žaluzijami.

Več informacij lahko dobite v Referatu za študentske zadeve ali pri gospodinji v naselju Tyrševa.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje in vas lepo pozdravljamo!

Direktorica Študentskih domov
mag. Maja Krajnc Ružič