Spoštovane študentke in študenti,

v visokošolskem središču v Mariboru smo prejeli 1230 vseh prošenj za sprejem, od tega 1191 za sprejem v javne študentske domove.

Na spletni strani objavljamo prvo PREDNOSTNO LISTO ZA VSELITVE v javne študentske domove. Na prednostni listi za vselitve so
samo študenti, ki izpolnjujejo vse pogoje in vsi bodo povabljeni na vselitev. Študenti bodo na domač naslov prejeli odločbo o izpolnjevanju
pogojev za bivanje in glede na mesto na prednostni listi tudi napotitev na vselitev. V Študentskih domovih Maribor bomo pričeli študente
vseljevali v torek, 17. 9. 2019, vseljevali bomo vsak delovni dan. Na dan vselitve, ki bo naveden na vabilu, boste prejeli pomembne informacije
o bivanju, prostih ležiščih, podpisali nastanitveno pogodbo in dobili ključ sobe. Če morate zaradi opravičljivih razlogov spremeniti dan vselitve,
ki je naveden v napotitvi, je možen dogovor po telefonu ali elektronski pošti.

Objavljamo tudi INFORMATIVNE PREDNOSTNE LISTE za javne in zasebne študentske domove ter za dijaške domove. Informativna
prednostna lista razvršča študente glede na doseženo število točk, ki že izpolnjujejo pogoje za subvencionirano bivanje in tiste, ki jim do
izpolnitve pogojev manjka samo še status študenta.

Mesto na prednostni listi se lahko spremeni zaradi pridobljenih novih podatkov za prošnje, ki še niso rešene.

Prednostno listo bomo posodabljali s študenti, ki bodo imeli sproti rešene prošnje. Največ jih mora še opraviti vpis na fakulteti (vpisni roki
še tečejo). Ti študenti bodo na vselitev povabljeni še v septembru in v oktobru.

Za PODALJŠANJE BIVANJA smo prejeli 1684 prošenj za podaljšanje, študenti bodo odločbe o izpolnjevanju pogojev prejeli 16. oktobra 2019.

Želimo vam prijetno bivanje v študentskih domovih!

Direktorica ŠD UM

Mag. Maja Krajnc Ružič

 

PREDNOSTNE LISTE