Objavljamo Sklep o razpisu volitev v študentske svete članic UM, vse podatke najdete na povezavi:

https://www.um.si/univerza/dokumentni-center/volitve/Documents/Sklep%20o%20razpisu%20volitev%20v%20S%CC%8CS%20c%CC%8Clanic%20UM%202019.pdf

Kandidature za članstvo se bodo vlagale do 21. 10. 2019 v tajništva fakultet (oz. tajništvo ŠD).