Objavljamo Sklep o razpisu nadomestnih volitev v Študentski svet Univerze v Mariboru, vse podatke najdete na povezavi:

https://www.um.si/univerza/dokumentni-center/volitve/Documents/Sklep%20o%20razpisu%20nadomestnih%20volitev%20%C5%A0S%20UM_oktober%202019.pdf

Kandidature za Ĩlanstvo se bodo vlagale do 21. 10. 2019 v tajništva fakultet (oz. tajništvo ŠD).