Spoštovane študentke in študenti,

v visokošolskem središču v Mariboru smo prejeli 1230 vseh prošenj za sprejem, od tega 1191 za sprejem v javne študentske domove.

Na spletni strani objavljamo tretje prednostne liste za vselitve v javne in zasebne študentske domove ter za dijaške domove.
Na prednostnih listah za vselitve so samo študenti, ki izpolnjujejo vse pogoje. Študenti bodo na domač naslov prejeli odločbo o
izpolnjevanju pogojev za bivanje in glede na mesto na prednostni listi tudi napotitev na vselitev. Na vselitev javne študentske domove
bodo povabljeni vsi, ki imajo 395 točk in več. Ostali pa v oktobru ali novembru. Na dan vselitve, ki bo naveden na vabilu, boste prejeli
pomembne informacije o bivanju, prostih ležiščih, podpisali nastanitveno pogodbo in dobili ključ sobe. Če morate zaradi opravičljivih
razlogov spremeniti dan vselitve, ki je naveden v napotitvi, je možen dogovor po telefonu ali elektronski pošti.

Prednostne liste bomo posodabljali s študenti, ki bodo imeli sproti rešene prošnje.

Za podaljšanje bivanja smo prejeli 1684 prošenj za podaljšanje, študenti bodo odločbe o izpolnjevanju pogojev prejeli 16. oktobra 2019.

Želimo vam prijetno bivanje v študentskih domovih!

Direktorica ŠD UM

Mag. Maja Krajnc Ružič

PREDNOSTNE LISTE