Spoštovane študentke in študenti,

v visokošolskem središču v Mariboru smo prejeli 1230 vseh prošenj za sprejem, od tega 1191 za sprejem v javne študentske domove.

Na spletni strani objavljamo četrto prednostno listo za vselitve v javne študentske domove. Na prednostni listi za vselitve so samo
študenti, ki izpolnjujejo vse pogoje. Dodani študenti bodo na domač naslov prejeli odločbo o izpolnjevanju pogojev za bivanje. Glede
na mesto na prednostni listi bodo povabljeni na vselitev. Na vselitev javne študentske domove bodo povabljeni vsi, ki imajo 382 točk in več.
Ostali pa v oktobru ali novembru. Na dan vselitve, ki bo naveden na vabilu, boste prejeli pomembne informacije o bivanju, prostih ležiščih,
podpisali nastanitveno pogodbo in dobili ključ sobe. Če morate zaradi opravičljivih razlogov spremeniti dan vselitve, ki je naveden v napotitvi,
je možen dogovor po telefonu ali elektronski pošti.

Za podaljšanje bivanja smo prejeli 1684 prošenj za podaljšanje, študenti bodo odločbe o izpolnjevanju pogojev prejeli po 16. oktobru 2019.

Želimo vam prijetno bivanje v študentskih domovih!

Direktorica ŠD UM

Mag. Maja Krajnc Ružič

PREDNOSTNE LISTE