Stanovalce, ki ste oddali prošnjo za podaljšanje bivanja (t.i. »stare stanovalce«) in izpolnjujete pogoje za bivanje za leto 2019/2020,
vabimo k podpisu aneksa k nastanitveni pogodbi o bivanju v študentskem domu.

Aneks boste podpisali v referatu za študentske zadeve v vašem naselju od petka, 18. 10. 2019 do srede, 30. 10. 2019 - vsak delovni
dan med 9. in 14., v sredo do 16. ure.

Prosimo, da se v referatu osebno oglasite in s seboj prinesete tudi domsko izkaznico, da vam jo bomo potrdili za študijsko leto 2019/20.

Anekse bomo praviloma sklenili za študijsko leto 2019/20, z možnostjo predčasnega odstopa (odpoved bivanja v ŠD), skladno s
4. in 5. členom nastanitvene pogodbe.

Želimo vam uspešno študijsko leto in prijetno bivanje v študentskih domovih.

Direktorica ŠD
Mag. Maja Krajnc Ružič