ODSTRANJEVANJE KOLES

Obveščamo vas, da bomo v skladu z izdanim obvestilom za čiščenje kolesarnic ŠD v mesecu oktobru,
odstranili kolesa, ki ne bodo evidentirana z nalepkami 2019/2020.

Akcija bo potekala od torka, 22. 10. 2019, do ponedeljka, 28. 10. 2019.

REMOVING BICYCLES

We would like to inform all students living in Student Dormitories, that in accordance with issued notice
about cleaning bicyle-sheds in October, we will remove all the bicycles without the sticker of student dormitories 2019/2020.

The removal of bicycles will take place from Tuersday 22nd October until Monday 28th October 2019.