Obveščamo vas, da bo v skladu s 45., 46. in 47. členom Pravilnika o domskem redu stanovalcev ŠDUM, tričlanska sanitarno-higienska komisija pregledala
sobah: čistočo tal, čistočo pod posteljo in predalov pod posteljo, košev, namiznih in stenskih svetilk, stikal, radiatorjev, vrat z vseh strani in podbojev.

Opravila bo tudi sanitarno-higiensko kontrolo pripadajočih balkonov, shramb, zidnih omar (kjer le-te so), kuhinjskih elementov, mikrovalovk, grelnikov vode, hladilnikov itd.

V apartmajih pa tudi v čistočo v sanitarijah (tudi WC školjke) in kuhinjah. Od vas pričakujemo, da sami odstranite iz skupnih prostorov vso embalažo (steklenice,
plastenke, karton, itd.) in predmete, ki jih ne uporabljate (posodo, različne aparate, itd.) ter jih obvezno odnesete v/na mesta določena za zbiranje odpadkov.

Hladilnike morajo uporabniki odtaliti in temeljito očistiti njihovo notranjost in zunanjost (glej navodilo).

Razpored izvedbe sanitarno – higienskih kontrol v novembru in decembru 2019:

DOM PREDSEDNIK KOMISIJE DATUM KONTROLE PONOVNA KONTROLA
1 ROBERT GALUN 19. in 20. 11. 28. 11.
2 ROBERT GALUN 21. in 22. 11. 28. 11.
3 VLADO POTOČNIK 25. in 26. 11. 2. 12.
D VLADO POTOČNIK 27. in 28. 11. 2. 12.
4 TEJA KUKOVEC 5. in 6. 12. 10. 12.
5 DRAGICA OČKO 9. in 10. 12. 18. 12.
6 MIRJANA FEGUŠ 11., 12. in 13. 12. 17. 12.
7 TEJA KUKOVEC 18., 19. in 20. 12. 8. 1.
15 SONJA ŠANTL 16. in 17. 12. 7. 1.
8 STANKO NAJŽAR 12. 11. 20. 11.
9 in 10 STANKO NAJŽAR 13. 11. 20. 11.
11a in 11b STANKO NAJŽAR 14. in 15. 11. 21. 11.
12 STANKO NAJŽAR 18. 11. 21. 11.
13 BARBARA MAJCEN 29. 11. in 2. 12. 11. 12.
14 BOJANA OGRIZEK ROGAN 3. in 4. 12. 10. 12.

Sanitarno higiensko komisijo sestavljajo: referent/ka, član in predstavnik/ca študentov/ študentk.