OBVEŠČAMO VAS, DA OBJAVLJAMO DODATNI RAZPIS ZA SPREJEM V ŠTUDIJSKEM LETU 2019/2020

DODATNI RAZPIS ZA SPREJEM ŠTUDENTOV VISOKOŠOLSKEGA ŠTUDIJA V JAVNIH ŠTUDENTSKIH DOMOVIH,
DIJAŠKIH DOMOVIH IN ZASEBNIH ŠTUDENTSKIH DOMOVIH za š.l. 2019/20 objavljamo na spletni strani www.studentskidomovi.um.si.

PROŠNJO ZA SPREJEM je mogoče oddati preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/bivanje/
(prosimo, da upoštevate navodila) v dodatnem roku:

Pozitivno rešena prošnja za sprejem omogoča, da lahko še v tem študijskem letu izkoristite prednosti bivanja v študentskih domovih:

Vselili bomo vse študente, ki bodo izpolnjevali pogoje navedene v dodatnem razpisu.

Na vselitev bomo vabili vsak mesec študente, ki bodo imeli pozitivno rešene prošnje.

Direktorica UM ŠD
Mag. Maja Krajnc Ružič

Maribor, 2. 12. 2019

 

Dodatni razpis za sprejem v štud. letu 2019/2020