Spoštovane stanovalke in stanovalci,

iz Ministrstva za izobraževanje znanost in šport smo prejeli dopis št.: 6000-5/2019/48 v zvezi z plačilom stanarin za mesec marec in april. Skladno z 94. členom Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, se bodo stroški nastali zaradi izpada izvajanja javnih storitev krili iz proračuna Republike Slovenije in sicer za obdobje od 16. 3. 2020 do 30. 4. 2020.

Upravičenci za pokritje stroškov stanarin so samo tisti, ki imajo subvencionirano bivanje. Za mesec marec boste tisti, ki ste plačali stanarino v celoti, imeli za mesec maj dobropis v višini ½ stanarine. Ostali ki niso upravičeni do subvencije, bodo prejeli račun za stanarino za mesec april.

Tisti, ki imate subvencionirano bivanje in skladno z odlokom bivate v Študentskem domu, boste obvestilo o plačilu stanarine prejeli naknadno.

Ostanite zdravi.

Direktorica Študentskih domov Univerze v Mariboru
mag. Maja Krajnc Ružič