URNIK - ZUNANJI FITNES

ZIMSKI ČAS

od 9. do 16. ure

 

POLETNI ČAS

od 8. do 21. ure

 

URNIK VODENE VADBE ŠPORTNIH AKTIVNOSTI

Pozdravljeni ljubitelji športa!

S projektom "Zdrav življenjski slog v Študentskih domovih Univerze v Mariboru" organiziramo vodeno vadbo za različne športne aktivnosti. V sklopu športne infrastrukture ŠD UM se vadba ob strokovni pomoči učiteljev športne vzgoje izvaja v telovadnici Tyrševa, v zunanjem fitnesu v Športnem parku študentskih domov, v fitnesu v domu 5 ter v Univerzitetnem športnem centru Leona Štuklja v naselju Gosposvetska.

Na željo stanovalcev smo s februarjem 2019 uvedli tudi termin za vadbo borilnih veščin. Vadba se bo izvajala v borilnici UŠC.

Udeležba na vodenih vadbah je za vse študente Univerze v Mariboru brezplačna, zato vas vabimo, da se v čim večjem številu odzovete in izkoristite možnost druženja ter vzdrževanja fizične kondicije ob športnem udejstvovanju.

 

 

Termin

Lokacija

Vrsta športne aktivnosti

Vaditeljica

Ponedeljek

20.15 - 21.15

Telovadnica
Tyrševa

Pilates

Vesna Rauter

Petek

18.00 – 20.00

Fitnes ŠD 5

Vadba na fitnes napravah

Vesna Rauter

 

Urnik je v veljavi od 11. 2. 2019.


Vodena vadba je sofinancirana s strani Mestne občine Maribor.

MOM grb1 

 

SCHEDULE - OUTDOOR FITNESS

WINTER

from 9. am until 16. pm

 

SUMMER

from 8. am until 21. pm

 

SCHEDULE FOR GUIDED EXERCISES OF SPORTS ACTIVITIES

Dear sports fans,

With the new project "Healthy Lifestyle in Student Dormitories of the University of Maribor" we organize guided exercises for different sports activities. Within the sports infrastructure of SD UM, the practice will be carried out in Tyrševa gym, in outdoor fitness on campus Gosposvetska, in indoor fitness in dorm number 5 and in University sports centre Leona Štuklja on campus Gosposvetska, with the professional help of teachers of physical education.

Participation in guided exercises is free of charge for all students of Maribor’s University. That is why we invite as many of you as possible to come, and take the opportunity to socialize and to maintain your physical condition.

 

 

Time

Location

Type of sport activity

Trainer

Monday

8.15 pm - 9.15 pm

Gym Tyrševa

Pilates

Vesna Rauter

Friday

6 pm – 8 pm

Indoor fitness in dorm number 5

exercise on fitness equipment

Vesna Rauter

 The schedule is valid from 11th of February 2019.

 

Guided exercise is Co- financed by the Municipality of Maribor.

MOM grb1

 

 

zunanji fitnes

 

zunanji fitnes novi del

 

Kontakti

Študentski domovi Maribor
Gosposvetska cesta 83
2000 Maribor 
tel.: 02 228 42 00 
faks: 02 228 42 33
E – pošta: umsd@um.si

Več...

Spremljajte nas

NA VRH STRANI