Pozdravljeni ljubitelji športa!

Z novim projektom "Zdrav življenjski slog v Študentskih domovih Univerze v Mariboru" organiziramo vodeno
vadbo za različne športne aktivnosti. V sklopu športne infrastrukture ŠD UM se bo vadba ob strokovni pomoči
učiteljev športne vzgoje izvajala v telovadnici Tyrševa in v notranjem fitnesu v ŠD 5.

Udeležba na vodenih vadbah je za vse študente Univerze v Mariboru brezplačna, zato vas vabimo, da se v čim
večjem številu odzovete in izkoristite možnost druženja ter vzdrževanja fizične kondicije ob športnem udejstvovanju.

Urniki vadbe se bodo prilagajali glede na vremenske razmere in razpoložljiva finančna sredstva.

Ažurirane informacije o razporedu vadbe bodo na razpolago:

Vljudno vabljeni!

Uprava Študentskih domov

 

Dear sports fans!

With the new project "Healthy Lifestyle in Student Dormitories of the University of Maribor" we organize guided
exercises for different sports activities. Within the sports infrastructure of SD UM, the practice will be carried out in
Tyrševa gym and in fitness  ŠD 5 on campus Gosposvetska, with the professional help of teachers of physical education.

Participation in guided exercises is for students of student dormitories free of charge that is why we invite
as many of you as possible to come, and take the opportunity to socialize and to maintain your physical condition.

Exercise schedules will be adjusted according to weather conditions and available financial resources.

Updated information on the schedule of workouts will be available

You are welcome to join us!

The Management of Student Dormitories